Rijdend op een wolk

Tswang Tse

96 Blz., ISBN 90 6350 001 7     
Uitgeverij Karnak, 1978     


De Chinese wijze Tswang Tse leefde in de vierde eeuw voor nul en was een volgeling van Lao Tse, de schrijver van de Tao Teh Tsjing.
Rijdend op een wolk is de volledige vertaling van de eerste zeven hoofdstukken van zijn verzameld werk dat uit drieëndertig hoofdstukken bestaat. Zij worden de ´innerlijke boeken´ genoemd en bevatten in een afgerond geheel al zijn wonderlijke en boeiende ideeën.
In korte anecdotes, fantastische verhalen en parabels relativeert hij de plaats van de mens in zijn dagelijkse bestaan. Hij spot met het ambtelijk taalgebruik, maakt zwaarwichtige filosofieën belachelijk, stelt het absurde tegenover het logische denken en kiest voor het nutteloze boven het nuttige.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Vorige pagina