3. Het gezondheidsaspect - geestelijk


TCC en de eenheid van lichaam en geest.
Bij o.a. angsten, agressie en stress wordt een uiterlijk waarneembaar lichamelijk mechanisme in werking gezet; de "vlucht-vecht-reactie". De spieren spannen zich om direct in actie te komen, zoals een hardloper die op het startsein wacht. Dit gaat gepaard met allerlei andere lichamelijke reacties zoals hiervoor al omschreven.
Tegenwoordig worden angsten en stress meestal niet gevolgd door een lichamelijke reactie (bijv. wegrennen), waardoor het "vlucht-vecht-mechanisme" voor niets in werking gezet en gehouden wordt. Hierdoor raakt het lichaam verontreinigd en vertroebelt de geest.
Door op een langzame, ontspannen en evenwichte manier te bewegen krijgen de hersenen het signaal dat alles in orde is, waardoor het "vlucht-vecht-mechanisme" uitgeschakeld wordt en de geest weer helder wordt. Immers veranderen wij de lichamelijke conditie dan heeft dit direct een emotionele/psychische parallel.

Van het principe van eenheid van lichaam en geest wordt in TCC optimaal gebruik maakt. TCC stimuleert het besef van evenwicht tussen lichaam en geest, stimuleert het lichamelijk evenwicht en het geestelijk evenwicht. Het is echter wel belangrijk dat de geest zoveel mogelijk leeg is voordat men aan de vorm begint.
Als de geest leeg is, kan men aandachtig elk detail van de beweging volgen. De traagheid van de bewegingen vergemakkelijkt dit.
De rustige innerlijke sfeer die tot stand komt door de bewegingen maakt het mogelijk dat geblokkeerde gedachtenpatronen oplossen en open gedragspatronen gestimuleerd worden, zonder dat er iets geforceerd of opgelegd wordt. Men leert psychische blokkades rustig te bekijken, te accepteren en los te laten.
Vergelijk hiermee het beoefenen van TCC met een "tegenstander". Kijk de tegenstander rustig aan, accepteer de aanval, geef mee en laat los, in één vloeiende beweging.
Dit is wel even een zijsprong naar het zelfverdedigingsaspect, maar het benadrukt dat verschillende aspecten niet los van elkaar te zien zijn en een eenheid vormen.

Door TCC wordt men zich bewust van de realiteit dat lichaam en geest één zijn. TCC stimuleert het harmonieuze evenwicht tussen denken en voelen, de linker- en rechter hersenhelft, innerlijk en uiterlijk, yin en yang. In ongeveer een jaar kan men geleidelijk, haast zonder het te merken, psychisch veranderd zijn. Als men terugkijkt ziet men het verschil. TCC forceert niets zodat extreme gedachten en emotionele patronen op een ontspannen manier afvloeien en men in evenwicht komt. Extreem negatief denken is ongezond, extreem positief denken is net zo goed ongezond.
Te veel yang of te veel yin slaat om naar z'n tegendeel.
Als deze omslag wordt tegengewerkt verkeert men in een labiele toestand en dit veroorzaakt eerst ongemak en later zelfs ziekte.

TCC - zachtheid overwint.
TCC leert ook dat zowel op het lichamelijke als op het psychische vlak zachtheid hardheid "overwint".
Hardheid is yang en kan in harmonie zijn met zachtheid (yin). Als beide in juiste relatie tot elkaar staan, blijven beide volledig in takt en gaan harmonieus in elkaar over.
In een rustige geestesgesteldheid kan je alles beter overzien dan in een haastige of gestesste geestesgesteldheid; waarin je dingen sneller over het hoofd ziet. Hoe rustiger de hersenen zijn des te beter en sneller kunnen ze reageren.
TCC stimuleert door de langzame, ritmische en vloeiende bewegingen hersengolven met een lagere frequentie.

TCC en levenskracht.
Verder leert TCC dat haastige acties uiteindelijk langer duren omdat ze snel vermoeien, terwijl rustige ritmische bewegingen veel langer volgehouden kunnen worden. Harde gewelddadige acties zijn een plotselinge uiting van kracht en kunnen niet continu voortgezet worden. Rustige en ritmische bewegingen kunnen continu voortgezet worden en zijn daarom doeltreffender.
TCC geeft door een juist energiegebruik lichamelijk en psychisch meer levenskracht.

Lees verder...