6. Het Spirituele aspect


TCC en bewust zijn.
De Taoïstische bewegingsleer TCC kent drie aspecten, te weten een lichamelijk, een geestelijk en een spiritueel aspect. Deze aspecten zijn niet los van elkaar te zien, ze worden beschouwd als een eenheid.
In de voorgaande hoofdstukken werd aandacht besteed aan het lichamelijke aspect.
Met het geestelijke aspect bedoelen we het denken en het voelen (psychisch/emotioneel).
Met het spirituele aspect wordt bedoelt het bewuste zijn: bewustzijn van zowel de lichamelijke en geestelijke aspecten als de verbondenheid met het omringende, de eenheid met het universum.

TCC is gebaseerd op het principe dat het menselijk lichaam een miniatuur universum is. Als je de wet kent van het individuele zijn, ken je de wet van het universum.
Het principe is op alle niveaus hetzelfde: zoals het in het groot is, zo is het in het klein, en bestaat uit de integratie van yin en yang.
Door de bewegingen van TCC stroomt de energie op den duur op zodanige wijze door het mikrokosmisch energienetwerk van de mens, dat die precies de kosmische wetten volgt: niet geforceerd of opgelegd. Zoals in de natuur alles cyclisch beweegt (voedselketens), zo ook in het planetenstelsel en zo ook in de mens.
Het spirituele proces dat door TCC gestimuleerd wordt, bestaat hieruit dat het bewuste zijn steeds ruimer wordt, dit is een proces dat we omwille van de bespreekbaarheid kunnen onderverdelen in drie stappen: TCC en de aarde stijl, de mensvriendelijke stijl en de hemelse stijl.

TCC en de aarde stijl.
De eerste stap is het samenbundelen van het bewuste zijn in de onderste Tan T'ien (lichamelijk zwaartepunt van het denken en voelen in rust). De onderste Tan T'ien ligt in de buik op ± 1/3 van vooraf gerekend op de lijn van ongeveer 2 vingers onder de navel naar het stuitje. De stijl die bij de eerste stap hoort, heet de "aarde stijl" en het is voornamelijk deze stap die Studio T'ai Chi Ch'uan onderwijst.

TCC en de mensvriendelijke stijl.
Bij de tweede stap hoort een andere stijl: "de stijl van harmonie" of de "mensvriendelijke stijl". Deze stap heeft als eindresultaat een liefdevolle geest, men voelt een verbondenheid met de mensen, alle mensen zijn samen één lichaam. Bij deze tweede stijl is de spirit (= het bewust-zijn) geconcentreerd in de middelste Tan T'ien (gelegen bij de maag).

TCC en de hemelse stijl.
In de derde stijl, "de stijl van integratie" of "hemelse stijl", die bij de derde stap hoort, is de spirit geconcentreerd in de bovenste Tan T'ien die in het hoofd gelegen is.
Deze laatste stijl integreert het individuele afgescheiden bewustzijn in de eeuwige onverdeelde eenheid. Het kleine ego smelt samen met het kosmische bewustzijn.
Deze stappen zijn niet altijd echt duidelijk van elkaar te onder-scheiden en lopen soms door elkaar heen.
Voor een algehele eenheid van lichaam, geest en bewust-zijn betekent de eerste stap op lichamelijk niveau dat alle organen, ieder deel van het lichaam op de juiste manier van energie wordt voorzien vanuit de onderste Tan T'ien (energiereservoir), en men dus gezond is. Het lichaam functioneert, zonder dat men zich er mee bezig hoeft te houden als een onverdeeld geheel.
Dit vergt uiteraard oefening en tijd. Op geestelijk niveau worden rust en openheid gestimuleerd. Linker- en rechterhersenhelft functioneren dan als één harmonieus geïntegreerd geheel en men overstijgt zodoende de afzonderlijke mogelijkheden van de hersenhelften.
Yin en Yang worden één en het geheel is meer dan de som der delen.

De Taoïst ontdekte door observatie van de bewegingen en ontwikkelingen van het heelal de natuurwet, dat stilte en beweging erlkaar onvermijdelijk volgen en inhouden. Stilte bevat een kiem van beweging in zich en roept z'n tegendeel beweging onvermijdelijk op, zo ook andersom. Algemeen bezien is beweging yang en stilte yin.
Yang heeft een kiem yin in zich en andersom, zodoende roepen ze elkaar op en houden ze elkaar in stand.

TCC en meditatief zitten.
Vele spirituele tradities houden zich alleen bezig met in meditatie zitten, dit stagneert o.i. de energie. Het meditatief zitten (yin) zou geharmoniseerd kunnen worden met lichamelijke activiteit (yang) TCC is een bewegingsleer die "in meditatie zitten" perfect balanceert. Wanneer men actief is, kan men zoeken naar de stilte in de activiteit. Wanneer men stil zit om te mediteren, kan men zoeken naar de creatieve beweging in de stilte. In alle dingen kan men de tegenstellingen combineren tot een onverdeeld geheel.

Wanneer ieder facet van het leven een uitdrukking is van de natuurwet, dan is men spontaan in harmonie met het universum.
Eén van de vele wegen hiertoe is T'ai Chi Ch'uan.

Lees verder...